Nyheter

Inga Berit Lein inn i forbundsstyret

Interesseforningens leder Inga Berit Lein ble under helgas RS møte valgt inn i NEKF's forbundsstyre.

Nord-Trøndelag EHK hadde satt Inga Berit som forslag og hun stilte mot Jan Erik Brenden (GEHK) som også var valgkomiteens innstilling. På tross av valgkomiteens innstilling fikk altså Inga Berit over 60% av stemmene under valget.

Ildsjel
Inga Berit har bred organisasjonserfaring både fra politikk og ulike organisasjoner. Hun startet med organisasjonsarbeid i ung alder i 4H, og har også sittet som folkevalgt kommunestyrerepresentant (SP) i Verdal. Men det spenner seg fra både ungdomslag og jeger- og fiskeforening så dette er en ildsjel med mange jern i ilden.

Hun har de siste årene vært nestleder av Nord-Trøndelag Ehk, samt at hun også er fylkesinstruktør for Nord-Trøndelag JFF, medlem i kvinneutvalget VJFF og jaktleder.

Utdanning
Hun har grunnutdannelse fra landbruk, 2 år på Ås landbrukshøyskole innenfor etologi og antrozoologi, dyreassisterte intervensjoner med hund og dyreassistert terapi. Hun er autorisert som vernepleier og jobber i dag 100% som vernepleier.
Det må også nevnes at hun er ringsekretær og bandhunddommer.

Av hunder har hun flere raser; Svensk Hvit Elghund, Norsk Elghund Grå, Øst Sibirsk Laika og en Husky. For oss hvithundfolk er hun også kjent for kennelen Vesterleins.

Med denne kombinasjonen av erfaringer fra politikk, organisasjonsarbeid og en sterk interesse for hunder og jakt tror vi at Inga Berit kan bidra positivt og godt i forbundsstyret, samt være et friskt pust i et ellers mannsdominerende miljø. Vi føler oss trygge på at hun vil bidra for å ivareta alle 9 raser NEKF har ansvaret for og tale elghundeieres sak.
Vi kan vel også si at det er historisk at en «hvithundentusiast» kommer inn i dette gamet.

Vi ønsker med dette Inga Berit Lein lykke til med jobben som ligger fremfor henne.

Årsmøte 2024

Årsmøtet for Interesseforeningen ble avholdt på Teams den 8. April 2024.
Der var 15 deltakere under møtet og det gikk for seg i en god tone.

Inga Berit Lein var ordstyrer og loset oss gjennom de ulike saker.

Martin Vågeng redegjorde for regnskap og foreningens økonomi. Vi registrerer at der er blitt færre betalende medlemmer, så det ble drøftet litt rundt det og hvordan vi skal få vervet flere medlemmer, samt å holde medlemstallet stabilt.

Ingen endringer i styret under valget.

Freddy Grønlund og Martin Vågeng informerte om det kommende Hvithundtreffet som arrangeres til sommeren.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å avgjøre om vi skal ha egen hjemmeside og det jobbes det med i skrivende stund, bokstavelig talt.

For mer utfyllende info fra årsmøtet se Årsmøteprotokoll 2024.