Les mer om oss

Interesseforeningen for Svensk Hvit Elghund

Interesseforeningen ble stiftet 17.03.2021 på grunn av behov for en egen avdeling av den Svenska Vita Âlghundsklubben i Norge for å ivareta lovlig behandling av kontingent osv.

Interesseforeningen er forankret i den Svenska Vita Âlghundsklubben, men interesseforeningen rapporterer og følger lovverket til NKK og NEKF.

Dette jobber vi for:

  • Fremme rasen og dens egenskaper
  • Opprettholde en sund og god avl med fokus på helse, gemytt og jaktlige egenskaper.
  • Veilede og engasjere innenfor avl, trening, jakt og hundehold
  • Skape samlingsplasser for info, læring og for å utveksle erfaringer samt et godt miljø rundt den fantastiske rasen vår.

Vi har 3 lotteri hvert år for å gi en liten påskjønnelse for dem som gjør en innsats for både helse, utstilling og jaktprøver. Dette også for å bevisstgjøre og skaffe info.

  • HD/AD Røntgen, gevinst 1000kr.
  • Øyelysning, gevinst 1000kr.
  • Avlsrådets pris/Jaktprøver 1000kr.

Kontingenten er på 250kr for medlem, 300kr for familiemedlemsskap og 0kr for valpekjøpere første året.

Vipps eller overføre penger.

Få med kontaktinfo som e-postadresse og telefonnummer.
(Ved familiemedlemskap må også kontaktinfo på partner være med.)

Vippsnr. 72 58 99
Kontonr. 4213 27 48408

For ytterlige info ta kontakt med vår kasserer Martin Vågeng på mail eller tlf. 909 21 590