Bli medlem

Kontingenten er på 250kr for medlem, 300kr for familiemedlemsskap og 0kr for valpekjøpere første året.

Vipps eller overføre penger. Få med kontaktinfo som e-postadresse, telefonnummer og adresse. (Ved familiemedlemskap må også kontaktinfo på partner være med.)

Vippsnr. 72 58 99

Kontonr. 4213 27 48408

For ytterlige info ta kontakt med vår kasserer Martin Vågeng på mail eller tlf. 909 21 590