Avl og valper

Vi har pdd. 4 avlskontakter i Interesseforeningen. Dette er i en overgangsperiode da Lars Dolmseth og Freddy Grønlund ønsker å trekke seg tilbake fra sine verv, for så å la Alexander Karlsen og Leif-Gøran Høve ta over når de er kommet inn i det. Etter innstilling fra Interesseforeningen gjorde forbundsstyret i NEKF vedtak på dette under FS oktober 23. Men formelt vil Aleksander og Leif-Gøran tre inn i rollen etter RS 2024.
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående avl, valper, paringer, forslag på hannhund eller om du har en tispe du vurderer å sette valper på.

For å få godkjent en parring må du/dere gå gjennom oss. Vi ser helst at du/dere tar kontakt i god tid før evnt. løpetid, så vi har har tid til å gjøre en grundig og god jobb.

Vi foretrekker å få henvendelser på mail, da det kan bli en del telefontid. Men legg gjerne igjen tlfnr. slik at vi kan ta kontakt pr telefon også om det skulle være nødvendig.

Avlskriterier

Avlskriterier for Svensk Hvit Elghund pr. august 2019:

For godkjenning av første kull på avlshunden:

Utstilling: minimum sufficent

Helse

Hofter: HD fri (A og B) C hofter kan tillates i spesielle tilfeller enten ved gode jaktlige resultater eller for å bevare genetisk mangfold

Albuer: Røntgen er ønskelig, kommer som krav på hunder født etter 01.01.2020. AD 1 kan tillates i spesielle tilfeller som på HD.

Epilepsi(EP): Hunder diagnostisert med EP eller mistenkt EP skal ikke i avl. Kullsøsken av disse skal vente med avl til for tisper fylte fire år og friske, hanner fylte 5 år og friske. Hunder som har gitt EP skal ikke ha ytterligere kull.

Allergi: Hunder med allergi skal ikke i avl. Kullsøsken kan avles forsiktig på.

For ytterligere kull gjelder forsiktig foredlingsavl for å beholde/utvikle jaktlyst og –evner: Jaktprøvepremiering for elghund løs eller band, evt godkjent test på bjørn i hegn(35p)

For genetisk spredning og bevaring av avlsbasen gjelder at ingen hund skal ha mer enn 5 kull eller mer enn 25 valper. Når hunden har nådd en av disse er det stopp. Og når flere kullsøsken virker i avlen reduseres antallet i henhold til faglige anbefalinger etter genetiske studier av rasen i hjemlandet, da er 2 kull eller 15 valper nok.

En kombinasjon skal ikke gjøres mer enn 1 gang, unntak kan gjøres om det blir maks 2 valper i første kull.

Når det gjelder innavlsgrad så må den ikke overstige en gjennomsnittlig økning på 2,5% pr generasjon (normale anbefalinger).